Informatieplicht EU Verordening 2019/1148

Over het specifieke gebruik of de specifieke vormen van gebruik van een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, als bedoeld in Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad.

VERKLARING

Bijlage 1 – Lijst producten (d.d. 1 februari 2021)

De verplichtingen vanwege de nieuwe Europese verordening (EU) 2019/1148 voor uitgangsstoffen ofwel “precursoren” voor explosieven heeft betrekking op de onderstaande producten. Deze zijn verdeeld over twee lijsten met verschillende verplichtingen. Hieronder worden de betreffende producten weergegeven en in het kort de verplichtingen per lijst vermeld.

Lijst 1
Artikel:Stof:CAS-NR:
KAS 27N+4MgOAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
MAS 21N+8MgOAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroGrass N+SAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
Budget NK 16+24 c.h.AmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
NP 26+14AmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize 25+0+0.2BAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize 25+5+0.2BAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize 25+10+0.3BAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize 20+20+0.3BAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
Maïsmest Entec 25+5AmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
Klantspecifieke blendAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize Opticoat 30NAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize DuoCoat 30NAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize HumiCoat 24NAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize Kali rijAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroMaize Kali breedAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroGrass OptimaalAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroGrass KaliAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroGrass Kali MaaienAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
GroGrass StartAmmoniumnitraatCAS RN 6484-52-2
Salpeterzuur 53%SalpeterzuurCAS RN 7697-37-2
Waterstofperoxide 35%WaterstofperoxideCAS RN 7722-84-1
Zwavelzuur 37%ZwavelzuurCAS RN 7664-93-9
Verplichtingen
Verklaring voor levering
Informatieplicht
Melding verdachte transactie
Lijst 2
Artikel:Stof:CAS-NR:
Kalksalpeter Tropi-CoteCalciumnitraatCAS RN 10124-37-5
Kalksalpeter CalciNitCalciumnitraatCAS RN 10124-37-5
Multi-K MGKaliumnitraatCAS RN 7757-79-1
Verplichtingen
Informatieplicht
Melding verdachte transactie